Usługi

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych dla dużych podmiotów gospodarczych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których firmy charakteryzują się wysokimi obrotami.

Prowadzimy również księgi przychodów i rozchodów dla małych przedsiębiorców, prowadzących działalność osobiście, zatrudniających niewielu pracowników.

Nasi Klienci prowadzą bardzo zróżnicowaną działalność, w związku z czym w różny sposób rozliczane są ich przychody. Mamy przyjemność prowadzić księgi rachunkowe dla takich grup zawodowych jak:

 • adwokaci
 • lekarze różnych specjalności
 • lekarze stomatolodzy
 • restauracje
 • ubezpieczyciele
 • firmy budowlane
 • biura projektowe
 • salony kosmetyczne i fryzjerske
 • firmy informatyczne
 • wydawnictwa
 • firmy zajmujące się obrotem i wynajmem nieruchomości
 • firmy szkoleniowe.

Firmy działające w powyższych branżach mają różne formy organizacyjne – osoby prawne podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, osoby fizyczne podlegające wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędach miast i gmin.

Przy tak szerokiej liczbie klientów, mamy również do czynienia z mnogimi formami opodatkowania – z podatkiem VAT lub bez VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejną istotną kwestią są różne okresy rozliczeniowe VAT – miesięcznie bądź kwartalnie, zaliczki na podatek dochodowy naliczane miesięcznie lub ustalane ryczałtowo.

Pomagamy naszym klientom również w:

 • Rozliczeniach zakupów, sprzedaży towarów, usług wewnątrzwspólnotowych jak i poza Unię Europejską.
 • Prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym jak i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (pracownicy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło). Wiąże się z tym sporządzanie list plac, różny sposób naliczania podatku dochodowego, a także różny sposób naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń socjalnych. Dodatkowo pomagamy w sporządzaniu deklaracji rozliczeniowych do ZUS i urzędów skarbowych.
 • Rozliczeniach rocznych z urzędami skarbowymi. Przygotowujemy sprawozdania finansowe (bilans, rachunki zysków i strat, informacja dodatkowa), jak również PIT-y
 • Pomagamy również w przygotowaniu rocznych dokumentów finansowych do złożenia w sądzie.
 • Przygotowujemy rozliczenia roczne, w których uwzględnione są wszystkie dochody osoby prowadzącej działalność oraz wszelkie możliwe odliczenia od dochodu i podatku.
 • Sporządzamy okresowe sprawozdania statystyczne.
 • Pomagamy w sporządzaniu wniosków kredytowych – przyjmowanych przez banki przy jednej wizycie. Sporządzamy również okresowe informacje dla banków kredytujących o kondycji finansowej firm prowadzonych przez naszych klientów.
 • Udzielamy pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej, załatwiamy formalności rejestrujące w instytucjach dodatkowo wymaganych przy prowadzeniu działalności gospodarczej – ZUS, banki.
 • Pomagamy w przeprowadzeniu likwidacji działalności gospodarczej.

Współpracujemy:

 • radcami prawnymi, adwokatem, notariuszem, biegłym rewidentem, doradcą finansowym i ubezpieczeniowym,
 • tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego i niemieckiego,
 • informatykiem.

W czasie prowadzenia działalności kontaktujemy się z wszystkimi koniecznymi – na podstawie posiadanego upoważnienia – instytucjami w celu udzielenia informacji i wyjaśnień. Aktywnie uczestniczymy w czynnościach sprawdzających, kontrolnych bez angażowania do tego klienta.

Możemy pochwalić się tym, iż w naszej dotychczasowej działalności samodzielnie likwidowaliśmy dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które wymagały przeprowadzenie bardzo trudnych spraw w sądzie.

Pracujemy na oprogramowaniu COMARCH OPTIMA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.